Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Certificat de convivència

Té per objecte demanar un certificat que acrediti la convivència entre dues persones.

Destinataris

Persones físiques

Presentació

-

Requeriments

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Observacions

Només es pot expedir el certificat a la persona interessada, en tot cas pot signar una autorització (original) i fotocòpia del seu document acreditatiu. Històric en el supòsit que la persona ja no figuri d'alta en el padró municipal demanar la resolució, no és en l'acte, triga entre 1 i 5 dies.

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Certificat de convivència

Òrgan resolutori

Padró

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Població, Telemàtics, Família

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Taxa d'expedició de documents - Efectiu a l'Ajuntament

Requeriments

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants