Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Certificat d'antiguitat de l'edificació

Certificació en què es descriu l'edificació existent en una parcel urbanística i la seva antiguitat. Sol demanar a fi de procedir a la inscripció registral d'un edifici o bé per canviar d'acord amb la divisió horitzontal realment existent.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

-

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Observacions

PENDENT DE PERSONALITZAR

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Certificat d'antiguitat de l'edificació

Òrgan resolutori

Certificats

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Habitatge, Telemàtics, Urbanisme

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Taxa d'expedició de documents - Efectiu a l'Ajuntament

Requeriments

-