Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Llicència d'obra menor - model 601

Realització d'obres d'escassa entitat constructiva que no impliquin modificació de paràmetres urbanístics substancials, com a substitució de fusteria, envans, modificacions d'ús, les curtes d'arbrat, tanques, tancaments, etc?

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Requeriments

En cas d'empresa o associació, ser el representant de la mateixa

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Positiu

Observacions

Enllaç al formulari de la sol·licitud http://rebost.ajcampos.org/models/0601_obramenor.php

Finestreta única

No

Resultat

Llicència d'obra menor urbana

Òrgan resolutori

Batlia

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Habitatge, Telemàtics, Animals, Urbanisme

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Taxa de Llicència Urbanística - Recollir l'imprès d'autoliquidació en l'àrea d'Urbanisme Pagament: Efectiu en l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament Ingrés bancari (La Caixa, Sa Nostra, BSCH, Banesto, Banca March, Caixa Rural de Balears, Banc de Crèdit Balear, BBVA) Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) - Recollir l'imprès d'autoliquidació en l'àrea d'Urbanisme Pagament: Efectiu en l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament Ingrés bancari (La Caixa, Sa Nostra, BSCH, Banesto, Banca March, Caixa Rural de Balears, Banc de Crèdit Balear, BBVA)

Requeriments

En cas d'empresa o associació, ser el representant de la mateixa