Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Certificat de residència, per a viatges (amb certificat electrònic)

Té per objecte demanar una acreditació de residència a les Illes Balears, per poder beneficiar-se de les bonificacions establertes per a aquests residents als serveis que regula el transport aeri.

Destinataris

Persones físiques empadronades a Campos

Presentació

-

Requeriments

Tenir nacionalitat espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE, empadronats a Campos. Per la sol·licitud electrònica del certificat de viatge cal tenir el DNI Electrònic amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es)

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

Per sol·licituds electròniques recordau que un cop feta la sol·licitud cal anar a la "carpeta del ciutadà" a cercar el certificat.

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Certificat de residència (per a viatges)

Òrgan resolutori

Padró

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Població, Telemàtics

Llistat de tràmits

Sol·licitud

Per a sol·licituds presencials a l'Ajuntament cal acreditar-se amb DNI o equivalent, i via Internet cal acreditar-se mitjançant DNI Electrònic a la seu electrònica (http://www.ajcampos.org). Recordau que un cop feta la sol·licitud electrònica, trobareu el certificat amb format pdf a la "carpeta del ciutadà" a la pàgina principal.

Taxas

Taxa d'expedició de documents - Efectiu a l'Ajuntament

Requeriments

Tenir nacionalitat espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE, empadronats a Campos. Per la sol·licitud electrònica del certificat de viatge cal tenir el DNI Electrònic amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es)