Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Subvencions per a entitats infantils i juvenils

Sol·licitud d'una ajuda econòmica per part una associació, per tal de destinar la subvenció a activitats infantils i juvenils.

Destinataris

Associacions

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

Domicili al municipi

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Subvenció a l'entitat

Òrgan resolutori

Junta de Govern

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Joventut, Participació ciutadana, Ajudes i Subvencions

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Domicili al municipi