Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Sol·licitud de gual

Obtenir la llicència d'entrada i sortida de vehicles en locals o finques. Aquesta llicència implicarà la prohibició de l'estacionament per als altres vehicles i el seu propi.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

Propietaris, arrendataris i / o usufructuaris d'aparcaments

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

PENDENT DE PERSONALITZAR El propietari no té dret a aparcar davant del seu propi gual. Es paga la taxa per la concessió del gual i la taxa anual.

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Llicència de gual

Òrgan resolutori

Junta de Govern

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Telemàtics, Via Publica

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Taxa d'alta per entrada de vehicles a través de les voreres - En efectiu, àrea d'Intervenció de l'Aj Ingrés bancari (La Caixa, Sa Nostra, BSCH, Banesto, Banca March, Caixa Rural de Balears, Banc de Crèdit Balear, BBVA) Taxa anual per l'entrada de vehicles a través de les voreres - Domiciliació bancària (demanar en Intervenció de l'Ajuntament) En efectiu, Recaptació Municipal Ingrés bancari (La Caixa, Sa Nostra, BSCH, Banesto, Banca March, Caixa Rural de Balears, Banc de Crèdit Balear, BBVA)

Requeriments

Propietaris, arrendataris i / o usufructuaris d'aparcaments