Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Subvencions per a comprar llibres

Concessió d'ajuts a associacions de pares i mares destinades a la cobertura de despeses d'adquisició de llibres de text i / o material didàctic complementari, per als alumnes matriculats en centres docents.

Destinataris

Associacions

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

Associacions de pares i mares (APIMA)

Termini màxim per a la resolució

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Subvenció

Òrgan resolutori

Junta de Govern

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Educació, Ajudes i Subvencions

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Associacions de pares i mares (APIMA)