Portal de Transparència - Ordenances

 

Ordenances municipals

Ordenances municipals Ordenances municipals
TipusS'estan mostrant 1 - 20 de 69 resultats.
Articles per pàgina
Pàgina de 4
Nom Tipus Butlletí Procediments relacionats
MODIFICACIÓ, ordenança fiscal reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica (109 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 12 - 28/01/20
MODIFICACIÓ, ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua potable al nucli de Campos, sa Ràpita i ses Covetes. (197 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 13 - 30/01/20
O 25 Ordenança General de Subvencions (1196 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 119 - 27/09/18
O01 Ordenança sobre l'ús de la xarxa clavegueram (117 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 79 - 03/06/06
O02 Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de la construcció i demolició (20 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 84 - 13/06/06
O05 Ocupació terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,.. (Ple03/04/2008) (13 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 87 - 21/06/08
O07 Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics municipals (Ple 26/11/2009) (51 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 18 - 05/02/10
O10 Ajornament i fraccionament pagament deutes tributaris (Ple 27/05/2010) (22 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 133 - 11/09/10
O11 Ordenança reguladora del règim aplicable als vehicles abandonats i RSU (18 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 179 - 09/12/10
O13 Ordenança reguladora de la recollida de residus urbans i parcs verds del municipi de Campos (Ple 26/01/12) (1 Mb) Ordenança Municipal BOIB - 42 - 22/03/12
O16 Ordenança municipal de publicitat dinàmica (Ple 21 03 2013) (157 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 67 - 11/05/13
O17 Ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana. (2 Mb) Ordenança Municipal BOIB - 97 - 07/08/18
O20 Ocupació domini públic amb mercaderies. (Ple 29/04/2015) (177 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 91 - 20/06/15
O21 Ordenança municipal reguladora de renous i vibracions. (1 Mb) Ordenança Municipal BOE - 46 - 12/04/16
O22 Ordenança reguladora de l'ocupació de domini públic amb taules, cadires i altres elements auxiliars (Ple 27032014) (189 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 84 - 02/07/16
O26 Ordenança municipal entrades de vehicles a motor de quatre rodes a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega (573 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 12 - 26/01/19
O27 Ordenança general de policia, bon govern i convivència ciutadana de l'Ajuntament de Campos (aprovada Ple 28 03 2019) (2 Mb) Ordenança Municipal BOIB - 73 - 01/06/19
OFT 64 Ordenança Municipal Reguladora de la taxa per a l'Estacionament regulat de vehicles d'atracció mecànica en la via pública (aprovada Ple 28/03/2019) (268 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 73 - 01/06/19
OFT 65 Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. (Ple de 28 de novembre 2019) (113 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 12 - 28/01/20
OFT01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per assistències a projeccions de cinema (73 Kb) Ordenança Municipal BOIB - 95 - 09/08/01
S'estan mostrant 1 - 20 de 69 resultats.
Articles per pàgina
Pàgina de 4