Actualitat a Campos Actualitat a Campos

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE de Campos

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE de Campos

L’Ajuntament de Campos està redactant el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i a través de la pàgina web posa, a disposició de tothom, el document d’anàlisis i diagnosi per tal de poder enriquir-lo amb les vostres aportacions. En aquest document trobareu descrits els patrons de mobilitat del municipi així com una anàlisi per modes de transport i la diagnosi de la situació de partida.

A la web trobareu el document complet d’anàlisis i diagnosi, un resum executiu i l’annex de plànols. Ens podeu fer arribar els comentaris, observacions, suggeriments i propostes que considereu al correu mobilitat@ajcampos.org durant els propers 15 dies.

Els treballs continuaran amb la definició d’objectius i el desenvolupament de les propostes de millora, que també seran compartits per tal de que pugueu fer les aportacions necessàries.

Moltes gràcies per la vostra participació! 

DOCUMENT D’ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE CAMPOS

DOCUMENT DE DIAGNOSI

ANNÈX CARTOGRÀFIC

Recomanacions Recomanacions

 

  
carrers

Farmàcies de guàrdia

    
    
inventari de camins