Actualitat a Campos Actualitat a Campos

Expedient per a la formulació i aprovació de l´ordenació urbanística del municipi de Campos

 

Expedient per a la formulació i aprovació de l'ordenació urbanística del municipi de Campos
(FASE D'AVANÇ)

Fase: Aprovació de l'avanç del Pla General i del pla d'ordenació detallada, juntament amb el document estratègic ambiental.

Tràmit d'informació pública d' 1 mes per a la formulació de suggeriments o altres alternatives de planejament.

Horari consulta presencial: de 9 a 13 hores amb cita prèvia. (Dilluns, dimecres i divendres)

 

Documentació de l'avanç:

Avanç del Pla General, informe esmenes

Avanç del Pla General, memòria

DIE del Pla General

I.1. Emmarcament territorial

I.2. Topogràfic i clinomètric

I.3a. Pla territorial insular, categories del sòl

I.3b. Pla territorial insular, àrees de risc

I.4. Normes subsidiàries de planejament de 1991

I.5. Planejament urbanístic vigent

I.6a. Planejament urbanístic vigent, Campos

I.6b. Planejament urbanístic vigent, sa Ràpita i sa Sorda

I.7. Planejament urbanístic vigent, qualificacions urbanístiques Campos

I.7b. Planejament urbanístic vigent, qualificacions urbanístiques sa Ràpita

I.8. Infraestructures i serveis generals 

I.9a. Inventari de béns patrimonials territori municipal

I.9b. Inventari de béns patrimonials núcli urbà de Campos

I.9c. Inventari de béns patrimonials núcli urbà de sa Ràpita 

O.1. Espais protegits infraestructures territorials i proposta d'ordenació territorial

O.2. Àrees de prevenció de riscs

O.3a. Sistema general viari de Campos

O.3b. Sistema general viari de sa Ràpita i ses Covetes

O.3c. Sistema general viari de Campos i sa Ràpita

O.4. Sistema general d'espai lliures i equipaments

O.5a. Proposta d'àmbits d'actuació de Campos

O.5b. Proposta d'àmbits d'actuació de sa Ràpita

O.6a. Zones d'ordenació urbanístiques de Campos

O.6b. Zones d'ordenació urbanístiques de sa Ràpita

Certificat d'acord

 

 

Recomanacions Recomanacions

 

  
carrers

Farmàcies de guàrdia

    
    
inventari de camins