Informació de la Seu Electrònica Informació de la Seu Electrònica

Ordenança reguladora de l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics municipals

El marc normatiu que regula en concret aquesta seu electrònic de l'Ajuntament de Campos, és l'ordenança que l'Ajuntament aprovà per Ple el dia 26 de novembre de l'any 2009, i publicada en el Boib número 18 de dia 5 de febrer de 2010.