Funció pública i relacions institucionals

 

 

Clara Roig Miramontes
Regidora delegada de funció pública i relacions institucionals

La meva feina a l’Ajuntament és encarregar-me de les tasques de Funció Pública i Relacions Institucionals.

Pel que fa a la funció pública són competències d’aquesta àrea la direcció del personal al servei de l’administració municipal i les derivades de les convocatòries de les proves selectives derivades de l’oferta d’ocupació pública.

Quant a les Relacions Institucionals la seva funció és el contacte amb d’altres administracions.

Estic a la vostra disposició a l’Ajuntament, el meu correu electrònic és croig @ ajcampos.org