Actualitat a Campos Actualitat a Campos

Nou model de declaració responsable per a l'exercici de venda ambulant

 

Nou model de declaració responsable per a l'exercici de venda ambulant o sedentària al terme de Campos. Els sol·licitants han d'adreçar aquest model correctament emplenat a l'adreça fires@ajcampos.eu

Model 0639