Actualitat a Campos Actualitat a Campos

Enquesta impacte COVID-19 en les dones de Mallorca

Enquesta que ha elaborat la UIB amb l'objecte de saber com ha impactat la situació derivada de la COVID-19 en les dones de Mallorca.

Enllaç enquesta : https://osib.limequery.com/913938