Brigada d'obres i serveis, servei d'aigües i manteniment d'infraestructures municipals

 

 

Jaume Obrador Ballester
Regidor delegat de la brigada d'obres i serveis, serveis d'aigües i manteniment d'infraestructures municipals

Sóc Jaume Obrador Ballester, regidor encarregat de la brigada municipal, servei d'aigúes i manteniment d'edificis.

Respecte als objectius que m'he marcat durant aquesta legislatura són el manteniment i la consevació del nostre patrimoni de edificis i espais públics (Can Pere Ignasi, Es Palmer, Edifici Polivalent etc.) per tal de tenir-ho en les millors condicions posibles. 

L'objectiu principal de la brigada municipal és tenir el poble adequat perquè mos hi trobem còmodes i les tasques de coordinar els actes que organitza aquest ajuntament i les associacions que tenim a Campos.

Des d'aquesta regidoria vull estar al servei de tot el poble i demanar la implicacióde tots els residents per evitar en la mesura de lo posible qualsevol tipus de incidents, per això vos deman que tots el suggeriments les m'envieu al correu jobrador @ ajcampos.cat